Personāla uzskaite

Inteliģenti un motivēti darbinieki ir jebkura uzņēmuma nozīmīgais resurss, kā arī viens no galvenajiem pamata motivācijas elementiem ir produktīva atalgojuma sistēma. Katras kompānijas atalgojuma sistēma ir specializēta, un tās pārraudzība un pilnveidošana ir viena no sarežģītākajām personāla vadības funkcijām.

Bieži vien personāla uzskaites kārtošana uzņēmumos ir atstāta novārtā vai tā netiek ievērota vispār. Galvenais iemesls šai rīcībai – īstermiņa nav ne ieguvumu ne zaudējumu naudas izteiksmē, līdz ar to uzņēmuma vadība to neuzskata par prioritāti.

Diemžēl, praksē tas izpaužās citādāk. Pareizi un terminus nenoformēti dokumenti var būt ietekmējošais faktors iespējamajās domstarpībās un tiesas procesa aizsākšanai starp uzņēmuma vadību un darbinieku, kā arī pretēji – šo faktu neievērošana uzņēmumam mēdz veidot liekas un lielas izmaksas.

SIA Grāmatvedība piedāvā palīdzību personāla uzskaites izveidē, uzturēšanā un organizēšanā.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi personāla uzskaite darbinieku organizācijai:

 1. Kadru uzskaites kartiņu izveide un pavairošana;
 2. Dokumentu kopuma, kas attiecas uz kadriem izveidošana;
 3. Mūsu pakalpojuma cena: XX EUR par vienas kartiņas izveidošanu, datu bāzes apkalpošanas izmaksas – XX EUR mēnesī par darbinieku.

SIA Grāmatvedība piedāvātie pakalpojumi palīdz racionalizēt algu aprēķina un personāla vadības procesus, lai tie būtu piemēroti Jūsu uzņēmumam, un sniegtu atbalstu:

 1. Motivējošas atalgojuma sistēmas uzturēšana, kas ir individuāli izstrādāta un palīdz samazināt izmaksas;
 2. Atvieglots personāla vadības un algu aprēķina process;
 3. Kopēja un vadībai pieejama, detalizēta informācija par uzņēmuma darbiniekiem.

Personāla uzskaites priekšrocības:

 1. Informācija par darbiniekiem, izmaksām un algu sarakstiem vienuviet, pārredzama un saprotama;
 2. Dokumentu izveide, dokumentu termiņu kontrole,
 3. Veselības apdrošināšanas un darba aizsardzības administrēšanas funkcijas,
 4. Pārskatu veidošana un izdrukas iespējas papīra formā,
 5. Darbinieku novērtēšanas sistēma.