Obligāti rekvizīti kases ieņēmumu orderim

Kases ieņēmumu orderim ir jāiekļauj šādi rekvizīti: