Uzņēmumu reģistrācija un uzturēšana

Uzņēmuma reģistrācija jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir jauns solis pretim uzņēmējdarbības sākumam. Lai oficiāli sāktu kompānijas darbību nepieciešams iziet cauri apmēram nedēļu garam procesam, dokumentācijai un dažādām valsts nodevām. Uzņēmumu Reģistrs Latvijā ir institūcija, kas nodrošina kompāniju sekmīgu uzskaiti, reģistrēšanas un likvidēšanas procesus.

SIA Grāmatvedība piedāvā sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā visus nepieciešamos dokumentus sekmīgai dibināšanai:

Jūsu uzņēmumam iespējams būt vajadzība kļūt par PVN maksātāju, tādā gadījumā mēs palīdzēsim Valsts ieņēmumu dienestā veikt arī šo pakalpojumu. Šis process parasti aizņem 10-12 darba dienas no dokumentācijas iesniegšanas.

Procesa ietvaros un tā paātrināšanai SIA Grāmatvedība palīdzēs noskaidrot zemākminētos jautājumus:

  1. Kompānijas pamatkapitāls – tā lielums atkarībā no uzņēmuma veida (SIA, Mikro, AS u.c.), apmaksas termiņš un iespējamības. Piemēram, mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) var reģistrēt ar 1 EUR pamatkapitālu, bet pilnsabiedrībai nepieciešami 2800 EUR.
  2. Kompānijas valdes locekļu un īpašnieku skaits – vai būsiet viens uzņēmuma galvenais vai kopā ar kādu, kā arī kas vadīs uzņēmumu.
  3. Kompānijas nosaukums – nosaukumam jābūt brīvam un pieejamam, kā arī jāatbild UR noteiktajām normām, citādi Jūsu uzņēmums netiks reģistrēts.
  4. Kompānijas juridiskā adrese – Uzņēmumu reģistrs pieprasa konkrētu adresi LR robežās, kurā Jūsu uzņēmums atradīsies. Piemēram, tas var būt jebkurš Jūsu privātais īpašums, bet, ja tās ir citas telpas, tad, vispirms jāsaņem īpašnieka apstiprinājums.
  5. Nodokļu veidi – svarīgi ir saprast, cik liels būs Jūsu uzņēmums un kāda veida nodokļus tam jāmaksā, piemēram, ja uzņēmumā strādā maz darbinieku, ir iespējams reģistrēt Mikrouzņēmumu un maksāt mazāk nekā uzņēmumu ienākuma nodokļa ietvaros būtu jāmaksā.
  6. Licences jeb speciālās atļaujas – jāapzina visas Jūsu uzņēmumam nepieciešamās licences, piemēram, veidojot bāru, kurā tirgos alkoholiskos dzērienus, Jums tiks piemērots akcīzes nodoklis.
  7. Darbinieku skaits un iespējamais apgrozījums – nosakot šos lielumus mainās dzen nodokļu likmes gan citu pakalpojumu cenas.

Izmaksas

Reģistrējot populārāko uzņēmuma veidu Latvijā - SIA, visas izmaksas ir iedalāmas divās kategorijās: valsts nodevas un maksa par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA reģistrēšanai valsts nodevas ir sekojošas:

Lai noteiktu precīzu pakalpojumu cenu, katra klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli, un atlīdzība tiek noteikta atkarībā no sniegto pakalpojumu apjoma, sarežģītības pakāpes un kvalitātes. Ir jaņem vērā, ka visas izmaksas nav atkarīgas no pakalpojuma sniedzēja.