Kvalitatīva grāmatvedība, uzskaite uzņēmumā

Jūs iespējams esat saskāries ar problēmu, kā nodrošināt kvalitatīvu grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā. Lai to atrisinātu, Jūsu rīcībā jābūt augsti kvalificētam grāmatvedības speciālistam, kas spētu nodrošināt uzņēmuma grāmatvedības sistēmas pareizu funkcionēšanu. Tāpēc ir vērts padomāt, vai nebūtu izdevīgāk uzticēt Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontroli profesionāļiem - firmai, kas pilnībā garantē Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti un uzskatāmību. Mēs uzņemamies visu ar grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu, bet Jums atliks daudz vairāk laika, enerģijas un līdzekļu sava uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no darba algas20% - 23%
IIN no saimnieciskās darbības
  • 20% - 31,4%
IIN no kapitāla pieauguma20%
Ienākums no īpašuma īres vai nomas, ja iesniegts līgums VID10%
Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) no apgrozījuma15%
MUN apgrozījuma pārsniegumam20%
Minimālais MUN gadā50 EUR
MUN, ja darbinieku skaits pārsniedz 52% par katru darbinieku virs 5
MUN, ja darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR20% no ienākuma pārsnieguma
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)21%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) darba devēja likme24,09%
VSAOI darba ņēmēja likme11%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)20%, apliekamo bāzi dala ar 0,8

Priekšrocības

Izmantojot mūsu firmas pakalpojumus Jums nevajadzēs iegādāties:

Piedāvājam

Cenas

Pakalpojumu apmaksa tiek aprēķināta, ņemot vērā vidējo grāmatvedības operāciju skaitu mēnesī un ir atkarīga no uzņēmuma darbības virziena un komercdarbības specifikas:

Grāmatvedības pakalpojumu cenu nosaka bāzes pakalpojumu cena un pasūtītie papildus pakalpojumi. Bāzes cenā ietilpst klienta grāmatvedības pirmdokumentu sakārtošana, finanšu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, klienta konsultācijas par uzņēmuma grāmatvedības un nodokļu plānošanas jautājumiem.

SIA (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību) reģistrācija

Mēs piedāvājam reģistrēt SIA ar vai bez klienta klātbūtnes. Mēs veiksim visas nepieciešamās darbības un sagatavosim dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā (UR).
Ja klients izvēlēsies neklātienes reģistrāciju, mums būs nepieciešami pilnvara un bankas apstiprināšana, atverot kontu. Mūsu pārstāvis pats iesniegs un saņems dokumentus UR.

SIA ir iespējams nodibināt arī ar kapitālu no 1 līdz 2800 EUR, kas ir mazāks par noteikto minimumu. Šajā gadījumā ir piemērojāmi speciālie noteikumi par darbinieku skaitu un gada apgrozījumu. Papildus Jums varētu interesēt aplūkot Mikrouzņēmums Latvijā.

Pēc dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas ar klientu, jaundibināmais uzņēmums tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs. Nepieciešamības gadījumā uzņēmumu reģistrē Pievienotās vērtības reģistrā kā PVN maksātāju. Pēc reģistrēšanas, uzņēmumam tiek piešķirts individuāls reģistrācijas numurs, pēc kura uzņēmums tiek identificēts un var veikt uzņēmējdarbību visā Eiropas Savienībā.
PVN maksātāja numurs tiek piešķirts 14 līdz 30 dienu laikā.

Nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt Jūsu jaundibināmo uzņēmumu ar juridisko adresi, kas ir nepieciešams nosacījums veicot reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā. Juridiskās adreses noma neietilpst SIA reģistrācijas pakalpojuma cenā.