Derīga informācija par grāmatvedību

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet informāciju par grāmatvedību un ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem, tādiem kā izmaiņu veikšana reģistros un nodokļu grāmatvedība.

Grāmatvedības likums

Galvenais grāmatvedības likums ir likums "Par grāmatvedību", kurš nosaka, kādā kārtībā un formā tiek pierakstīti un atspoguļoti visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi un jebkuras citas rīcības un notikumi, kuru rezultātā mainas šī uzņēmuma mantas stavoklis. Gramatvedibas likuma mērķis ir nodrošināt tādu atskaiti par uzņēmumu, kura saprotami un pārskatami dotu valdībai un citām trešajām personām iespēju saprast, kas notiek ar uzēmumu, tā darbibu un finansēm. Otrs gramatvedibai svarīgs dokuments ir "Noteikumi par grāmatvedības kartošanu un organizāciju". Papildus tam, relevanti likumi var atšķirties, balstoties uz uzņēmuma NACE kalsifikāciju.

Grāmatvedības kartošana

Saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā ir atbildīgs šī uzņēmuma vadītājs(-i). Tas nenozīmē, tomēr, ka vadītājam(-iem) ir personīgi javeic grāmatvedibas operācijas - šim nolūkam tiek algoti grāmatvedības speciālisti. SIA Grāmatvedība piedāvā grāmatvedības kārtošanas pakalpojumus, kas mērķē nodrošināt kvalitatīvu un laicīgu uzņēmuma mantas stāvokla atspoguļošanu: nodokļu aprēķināšana, pārstavniecība VID, dokumentu, tostarp arī gada atskaites, sagatavošana u.c.