Pakalpojumi

Uzņēmumu reģistrācija un uzturēšana

Lasi vairāk par komercdarbības pakalpojumiem.

Grāmatvedības pakalpojumi

Lasi vairāk par grāmatvedības pakalpojumiem.

Izmaksas

Lai noteiktu precīzu pakalpojumu cenu, katra klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli, un atlīdzība tiek noteikta atkarībā no sniegto pakalpojumu apjoma, sarežģītības pakāpes un kvalitātes. Ir jaņem vērā, ka visas izmaksas nav atkarīgas no pakalpojuma sniedzēja.