Būtiskāko nodokļu un to standartlikmju uzskaitījums; Eiropas Savienības un Latvijas nodokļu politika

Nodokļu maksāšana un attiecīgo deklarāciju iesniegšana ir lielākais grāmatvedības slogs jebkuram uzņēmumam, un SIA Grāmatvedība piedāvā uzņemties šo slogu uz sevis. Šeit Jūs atradīsiet rakstus par būtiskākajiem nodokļiem Latvijā.

Uzņēmējdarbībai/privātpersonu darbībai nepieciešamo nodokļu uzskaitījums

Īss industriju nodokļu apraksts

Latvijas valstī kopumā izdala 14 nodokļu veidus, kuri, pie attiecīgās situācijas var būt piemērojami gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Dažādi nodokļu veidi ir attiecīgi dažādās industrijās, kurās uzņēmumi veic saimnieciesko darbību. SIA Grāmatvedība komandā ir pieredzējuši speciālisti un spēs Jūsu uzņēmumam palīdzēt ar azartspēļu nodokļa likmju aprēķināšanu un konsultēšanu nodokļa jautājumos.

Bieži vien uzņēmumiem vai privātpersonām ir nepieciešams iegādāties automašīnu attiecīgi darba vai privātām vajadzībām. Latvijas valstī automobiļu īpašniekiem ir jāmaksā ikgadēji vieglo automobiļu un motociklu nodoklis (privātpersonām) vai transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis (uzņēmuma automašīnām).

Iespējams, ka Jums vai Jūsu uzņēmumam ir nepieciešamas konsultācijas dabas resursu nodokļa jautājumos. Dabas resursu nodoklis tiek maksāts par kādu resursu ieguvi vai izmantošanu, piemēram, grants ieguvi.

Elektroenerģijas nodokli maksā jebkurš elektrības patērētājs - uzņēmums vai fiziska persona, kas patērē elektrību. Subsidētās elektroenerģijas nodoklis ir maksājams par ienākumu, kuru gūst pārdodot elektroenerģiju (kā piemēram uzņēmums Latvenergo). Lasīt plašāk par elektroenerģijas nodokli un attiecīgi par subsidētās elektroenerģijas nodokli.

Nodokļu politika Latvijas valstī

Latvija kā ES dalībvalsts ievēro ES obligātos uzstādījumus attiecībā uz nodokļu lietām. Lai gan kopējais nodokļu slogs Latvijā ir viens no zemākajiem ES un ir nedaudz zem 30% no IKP (iekasēto nodokļu apjoma īpatsvars pret iekšzemes kopproduktu), tomēr salīdzinot minimālās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, to slogs ir viens no augstākajiem ES. Jāņem vērā, ka Latvijā ir liels ēnu ekonomikas īpatsvars, kura pieaugumu pēdējā laikā ietekmējusi globālā finanšu krīze un arī nodokļu izmaiņas. Visvairāk tas attiecas uz tirdzniecību, būvniecību, mežizstrādi, pakalpojumu sektoru.

Pēc globālās menedžmenta konsultāciju kompānijas A.T.Kearney pētījuma 2009. gada beigās Latvijā ēnu ekonomika sasniedza 39,4% no IKP, jeb 5,127 miljardus EUR. Valsts ieņēmuma dienests gan to noraida un uzskata, ka ēnu ekonomikas īpatsvars ir ap 16 % no IKP, līdzīgi kā tas ir vidēji ES. Valdība cīņu ar nodokļu nemaksāšanu izvirzījusi kā vienu no svarīgākajām prioritātēm šajā gadā, realizējot ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus, tiek plānots 2011. gada valsts budžetā papildus iekasēt 86 milj. eiro.

Sazinieties ar mūsu speciālistiem kontaktu sadaļā.