Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

Vieglo automobiļu un motociklu nodokli reglamentē likums „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1618 par„Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtību”. Augstākminētais likums ir viens no īsakajiem likumiem Latvijas Republikā un tajā ir atrunāts, kas ir nodokļa objekti, maksātāji, nodokļa likmes, atbrīvojumi, maksāšanas un atmaksāšanas kārtība.

Nodokļa objekti

  1. vieglie automobiļi;
  2. motocikli

Nodokļa maksātāji

Visas juridiskās un fiziskās personas, uz kuru vārda Latvijā tiek reģistrēti vieglie automobiļi vai motocikli.

Nodokļa likmes

Vieglo automobiļu un motociklu nodokli piemēro Latvijas Republikā iepriekš nereģistrētiem vieglajiem automobiļiem un vieglajiem automobiļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 2009.gada 1.janvāra, nodokli aprēķina, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radīto oglekļa dioksīda CO2 izmešu daudzuma uz vienu kilometru.

Oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, gr/kmOglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, gr/km Nodokļa likme par katru oglekļa dioksīda (CO2) izmešu gramu, EUR
līdz 1200,43
no 121 līdz 1701,42
no 171 līdz 2202,13
no 221 līdz 2503,56
no 251 līdz 3004,27
no 301 līdz 3505,69
virs 3507,11

Vieglajiem automobiļiem, kuriem ražošanas sertifikātā nav noteikts CO2 emisijas daudzums vai kuri pirmo reizi tika reģistrēti pirms 2009.gada 1.janvāra nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa vecuma un likmi atkarībā no automobiļa motora tilpuma.

Ņemot vērā vieglā automobiļa vecumu, tiek noteiktas šādas likmes:

Ņemot vērā vieglā automobiļa motora tilpumu:

Iepriekš nereģistrētiem motocikliem un motocikliem, kuri pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 2009.gada 1.janvāra, nodokli aprēķina atkarībā no motocikla dzinēja darba tilpuma, piemērojot nodokļa likmi 0,14 eiro par katru dzinēja darba tilpuma kubikcentimetru.

Motocikliem, kas pirmo reizi reģistrēti pirms 2009.gada 1.decembra, nodokli aprēķina atkarībā no motocikla vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs), atbilstošās likmes par vieglajiem automobiļiem reizinot ar 0,25.

Atbrīvojumi no nodokļa

No nodokļa ir atbrīvoti:

Nodokļa maksāšanas kārtība

Nodokli maksā par pirmo reizi Latvijā reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu. Aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā pirms attiecīgā vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Reģistrējot vieglo automobili vai motociklu Ceļu satiksmes drošības direkcijā personai nepieciešams uzrādīt nodokļa samaksas apliecinājumu. Juridiskās un fiziskās personas nodokli par vieglo automobili vai motociklu, kurš uz laiku ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, maksā saskaņā ar kārtību, kāda noteikta muitas nodokļa maksāšanai.

Nodokļa atmaksāšanas kārtība

Nodoklis tiek atmaksāts 30 dienu laikā pēc nodokļa maksātāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ja vieglo automobili vai motociklu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis gandrīz 5,5 miljonus eiro.