Grāmatvedības pakalpojumi

SIA Grāmatvedība piedāvā sekojošus grāmatvedības pakalpojumus:

Nodokļu pārskatu sagatavošana un nodokļu plānošana
Nodokļu deklarācijas ir īpaši dokumenti, kurus uzņemums iesniedz ka atskaiti par maksājamiem nodokļiem. SIA Grāmatvedība nodrošinās visu nepieciešamo deklarāciju aizpildi un iesniegšanu saskaņā ar valsts noteikumiem: ar precīzu informāciju un laikā.
Gada pārskata sagatavošana
Gada pārskats ir atskaite, kas sniedz vispusīgo informāciju par uzņēmuma stāvokli, tā izmaiņām par iepriekšējo (finanšu) gadu, kā arī par turpmākās darbības plāniem. SIA Grāmatvedība piedāvā ātru un precīzu gada atskaites sastādīšanu, ņemot vērā visus Jūsu uzņēmuma aspektus un īpatnības.
Bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins
Peļņas un zaudējumu aprēķins palīdz uzņēmuma valdībai labāk izprast tā kopīgo finanšu stāvokli, kas savukart ļauj noteikt vispārīgo uzņēmuma efektivitāti. SIA Grāmatvedība sagatavo pilnas finanšu stāvokļa atskaites saskaņā ar mūsdienu grāmatvedības standartiem: savalaicīgi, patiesi, neitrāli, saprotami un salīdzināmi.
Uzņēmuma vadība finanšu atskaišu sastādīšana
Finanšu atskaites tiek sastādītas ar mērķi dot skaidru un pārskatamu priekšstatu par uzņēmuma fanansu stāvokli, krājumiem, naudas plūsmām u.tml. SIA Grāmatavedība speciālisti nodrošinās, ka uzņēmuma valdība saņem tikai precīus un visaptverošus datus par tā finansiālo stāvokli, kas veicinās veiksmīgu attīstības stratēgiju izveidi.
Valsts pieprasīto obligāto atskaišu sastādīšana
SIA Grāmatvedība speciālistu pakalpojumi nodrošina ne tikai dokumentus, kas palīdz uzņēmuma valdībai izvērtēt situāciju, bet arī dokumentus, kuru valsts valdība pieprasa no katra uzņēmuma un saimnieciskās darbības veicēja. Ziņojumi par sociālo apdrosināšanu, uzņēmumu reģistra dokumentācija, nodokļu deklarācijas u.c.
Grāmatvedības metodikas izstrāde
Grāmatvedības metodika ir pirmais, par ko jāparūpējas ikvienam uzņēmuma, jo tieši no tā, kādā veidā tiek kārtota grāmatvedība, ir atkarīgs, cik efektīvi uzņēmuma vadītāji spēs saprast tā stāvokli un izstrādāt plānus tālākajai attīstībai. SIA Grāmatvedības metodika iekļauj sevī visas nepieciešamas operācijas: saimniecisko darījumu uzskaite, inventarizācija, reģistru kārtošana un daudzas citas operācijas.
Dokumentu sakārtošana par iepriekšējiem periodiem
Pareizi sakārtota grāmatvedība - garants tam, ka uzņēmumam nebūs problēmu ar valsts aģentūrām, piemēram VID. Gadījumā, ja uzņēmuma grāmatvedība pagātnē tika kārtota neefektīvi vai nepietiekami precīzi, SIA Grāmatvedība piedāvā nodot lietas mūsu speciālistu rokās. Mēs nodrosināsim, ka Jūsu uzņēmuma dokumenti un atskaites tiek sakārtoti ne tikai par tekošo, bet arī par iepriekšējiem pārskata periodiem.
Algas aprēķināšana
Darba algas aprēķināšana nav viegla lieta, ņemot vērā vairakus nodokļus, iemaksas un katra dalībnieka (darbadevējs un darbinieks) procentuālo ieguldījumu, kā arī vairākus citus faktorus. SIA Grāmatvedība nodrošinās precīzu algas uzskaiti saskaņā ar visiem standartiem, ieskaitot pareizu algas nodokļu iemaksu valsts budžetā.
Avansu, bankas, kases un pamatlīdzekļu uzskaite
Bez finansu un citu līdzekļu uzskaites nav iespējams zināt, kādi resursi ir pieejami uzņēmumam, kas ir absolūti nepieciešams, lai izstrādātu turpmākās attīstības stratēgijas. SIA Grāmatvedība piedāvā avansu, bankas, kases un pāmatlīdzekļu uzskaiti.
Citi grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedības pakalpojumi no SIA Grāmatvedība iekļauj ne tikai augšminēto, bet arī datorizēto grāmatvedību, grāmatvedības datorprogramu apskatu, nodokļu plānošanu u.c.

Turklāt, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām mēs piedāvājam paklpojumus sekojošās jomās: