Grāmatvedības dokumentācijas sakārtošana par iepriekšējiem periodiem

Var gadīties situācija, uzņēmumam esot sākuma stadijā, grāmatvedība netika veikta vai tika veikta pavirši un pieļautas kļūdas. Uzņēmumam augot un algojot grāmatvedi, vai izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus nākotnē var parādīties vairāk vai mazāk būtiskas kļūdas finanšu aprēķinos.

Ikdienas grāmatvedībā nākas saskarties ar rēķiniem un pavadzīmēm, kas jau izrakstītas vai saņemtas senā pagātnē, iespējama neprecīza debitoru vai kreditoru kontroles sistēma, aplami aprēķināti nodokļi un iesniegtas to deklarācijas. Bet kā jebkuram cilvēkam, arī grāmatvedim var rasties kādas matemātiskas vai neuzmanības kļūdas, kuras ietekmē finanšu rezultātus. Iespējams, ir mainījusies uzņēmuma un arī grāmatvedības politika, līdz ar ko arī nodokļu aprēķināšanas kārtība.

Lai nepieļautu lielākas problēmas nākotnē un nemaksātu nokavējuma naudas Valsts ieņēmumu dienestam, mūsu uzņēmums, SIA Grāmatvedība, piedāvā veikt grāmatvedības dokumentācijas sakārtošanu ne tikai par tekošo pārskata gadu, bet gan arī par iepriekšējiem periodiem. Ja nejūtaties drošs par sava uzņēmuma iepriekšējo gadu grāmatvedību un nodokļu aprēķiniem, mēs ar prieku spēsim palīdzēt.