Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis ir obligāts maksājums, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums. Taksācijas periods – kalendārais gads. Kā nodokļa nosaukums vēsta, ar šo nodokli tiek aplikts nekustamā īpašuma (zemes, ēku, inženierbūvju) kadastrālā vērtība.

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek zemi, ēkas un telpu grupas.

Šobrīd ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:

Nekustamā īpašuma nodokli maksā:

Nodokļa aprēķināšana, likme, taksācijas periods:

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads, un nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir:

Atvieglojumi

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, nodokļa maksātājiem var tikt piešķirti atvieglojumi:

Pašvaldībām izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt apmēru iepriekšējā gada līmenī.

Minimālais nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 euro.