Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis ir nodoklis, kas jāmaksā par vieglā automobile vai motociklu reģistrēšanu, vai ikgadēja summa pie tehniskās apskates Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Nodoklis tiek aprēķināts ņemot vērā transportlīdzekļa masu, motora tilpumu, izplūdes gāzes un citus parametrus.

Nodokļa objekti

Visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

Nodokļa maksātāji

Persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts transportlīdzeklis vai kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

Nodokļa likmes

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3) šādā apmērā:

Pēc motora tilpuma (EUR)
līdz 500 cm317,07
no 501 cm3 līdz 1000 cm334,15
no 1001 cm3 līdz 1500 cm351,22
virs 1500 cm368,30

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kurš pirmo reizi reģistrēts līdz 2005.gada 1.janvārim, ir 35,57 eiro.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai šādā apmērā:

Pēc pilnas masas (EUR)
līdz 1500 kg14,23
no 1501 kg līdz 1800 kg29,88
no 1801 kg līdz 2100 kg51,22
no 2101 kg līdz 2600 kg65,45
no 2601 kg līdz 3000 kg78,26
no 3001 kg līdz 3500 kg91,06
virs 3500 kg102,45

Likmes un aprēķināšanas kārtība mainās atkarībā no transportlīdzekļa vecuma un veida. Vairāk ar tām iepazīties Finanšu Minisitrijas mājaslapā vai „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis gandrīz 42 miljonus eiro.