Pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā. Latvijā tā standartlikme ir 21%. Pastāv arī pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme, kas pašlaik ir 12%. To piemēro dažādām precēm un pakalpojumiem, tai skaitā dažādu preču piegādē, sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē.

Pievienotās vērtības nodoklis jau parasti ir iekļauts preces vai pakalpojuma cenā. No pircēja viedokļa tas ir nodoklis par pirkuma cenu. No pārdevēja viedokļa tas ir produkta, pakalpojuma vai materiāla pievienotās vērtības nodoklis. Ražotājs nodod valdībai starpību starp ražošanas un izplatīšanas izmaksām, atlikušo naudas summu paturot paši sev, lai kompensētu nodokļus, ko viņi ir samaksājuši iepriekš par izejvielām.2012.gada 29.novembrī Saeima pieņēma Pievienotās vērtības nodokļa likumu, kas izsludināts 2012.gada 14.novembrī un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

PVN objekti

PVN piemērošana

Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikta gan vispārīgā, gan PVN „reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība darījumiem, kas veikti starp reģistrētiem nodokļa maksātājiem iekšzemē.

Shēmās atspoguļots piemērs, kā atšķiras PVN „reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība no vispārīgās PVN maksāšanas kārtības, ja tiek veikta preču piegāde (sniegts pakalpojums) starp reģistrētiem PVN maksātājiem iekšzemē, pieņemot, ka darījuma vērtība ir 1000 EUR un darījumam tiek piemērota PVN likme 21% apmērā.

Vispārīgā PVN piemērošanas kārtība (shēma Nr.1)

Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā (sk. shēmu Nr.1):

1. preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izraksta preču vai pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda:

2. preču (pakalpojumu) saņēmējs:

Piezīme. Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā preču (pakalpojumu) saņēmējs var būt arī ar PVN neapliekamā persona, kurai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli.

PVN "reversā" (apgrieztā) maksāšanas kārtība (shēma Nr.2)

PVN "reversās” (apgrieztās) maksāšanas kārtības gadījumā (shēma N.2):

1. preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs):

2. preču (pakalpojumu) saņēmējs:

PVN „reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība piemērojama Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktām preču vai pakalpojumu kategorijām, ja preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) un preču (pakalpojumu) saņēmējs ir reģistrēti PVN maksātāji un darījums veikts iekšzemē.

PVN „reversā” (apgrieztā) maksāšanas kārtība Latvijā ieviesta:

Pievienotās vērtības nodoklim pēc LR likuma izdala 4 likmes:

Standartlikme 21%

Ar PVN 10 procentu likmi apliek:

Nodokļa 0 procenta likmi piemēro:

Ar PVN nodokli neapliek:

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, pievienotās vērtības nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 913 miljonus eiro.