Dabas resursu nodoklis

Latvijas normatīvie akti nosaka, ka uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, importu vai tirdzniecību, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis (DRN) par iepakojumu, vienreizlietojamajiem galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgajām precēm, tai skaitā, elektroprecēm. Savukārt noslēdzot sadarbības līgumu ar Latvijas Zaļo punktu, uzņēmumam ir iespējams saņemt atbrīvojumu no DRN.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, dabas resursu nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 10,6 miljonus eiro.

Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs

Juridiska persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē preces iepakojumā, elektropreces vai videi kaitīgās preces, kā arī pircēju ērtībai reklāmas nolūkā pievieno iepakojumu.

Savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto preces iepakojumā, elektropreces vai videi kaitīgās prece.

Sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja.

Sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus.

Persona, kura veic preču iepakojumā, elektropreču vai videi kaitīgo preču piegādes darījumus muitas noliktavā vai brīvajā zonā, maksā nodokli, ja tā videi kaitīgās preces vai preces iepakojumā izlaiž brīvam apgrozījumam un realizē Latvijas Republikas teritorijā.

Ja persona, kura ražo preces, nodod tās citai personai iepakošanai, nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā realizē šīs preces iepakojumā Latvijas Republikas teritorijā.

Dabas resursu nodokļa (DRN) objekts

Videi kaitīgās preces (VKP) – elektriskie svina akumulatori, elektriskie niķeļa un kadmija akumulatori, baterijas un citi elektriskie akumulatori, kā arī visu veidu riepas, eļļas filtri un smēreļļas.

Soda sankcijas DRN prasību neizpildes gadījumā

1. No nodokļa maksātāja tiek piedzīta soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā šādā gadījumā:

2. No nodokļa maksātāja tiek piedzīta soda nauda desmitkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā šādā gadījumā:

Nodokļu likmes, nodokļu bāzi un iedalījumu nosaka Saeimas pieņemtais „Dabas resursu nodokļa likums”, un kas atrodams likumi.lv saitē.

Nodokļu likmes un to piemērošanu ērti aplūkot Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā