Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī. Akcīzes preces Latvijā apliek ar nodokli saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli". Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildus patēriņa nodokli (papildus pievienotās vērtības nodoklim) preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar maznodrošinātos. Taču galvenais akcīzes nodokļa mērķis ir fiskālais, t.i. nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus.

Tā kā akcīzes nodoklis, kā patēriņa nodoklis Eiropas Savienības kopējā tirgū var būtiski ietekmēt konkurences apstākļus starp dalībvalstīm, tad Eiropas Savienībā ļoti strikti tiek reglamentēti nosacījumi akcīzes nodokļa piemērošanai trim preču grupām, tas ir, naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

Akcīzes nodokļa harmonizācija ir attiecināta uz nodokļa minimālo likmju noteikšanu, apliekamo preču struktūras saskaņošanu, kā arī šo preču aprites un nodokļa maksāšanas kārtības saskaņošanu. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība pieļauj, ka dalībvalstis var piemērot akcīzes nodokli arī citām precēm, Latvijā ar akcīzes nodokli fiskālu apsvērumu dēļ tiek aplikti arī bezalkoholiskie dzērieni un kafija.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, akcīzes nodoklis 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis gandrīz 375 miljonus eiro.

Nodokļa objekti

Akcīzes preču noliktava

Vieta, kur apstiprināts noliktavas turētājs ražo, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem, nosūta vai veic citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu.

Atliktā nodokļa maksāšana

Akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, pārvadāšanu un citām darbībām saskaņā ar likumu.

Nodrošinājums

Akcīzes nodokļa nodrošinājums, ar kuru tā iesniedzējs apņemas samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm, ja attiecīgā persona izpilda likumā noteiktās prasības.

Akcīzes preču marķēšana

Visi alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi tiek marķēti ar akcīzes nodokļa markām. Ar akcīzes nodokļa markām ir atļauts marķēt tikai akcīzes preču noliktavā vai muitas noliktavā. Akcīzes nodokļa marku izsniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt akcīzes nodokļa marku saņēmējs ir importētājs, apstiprināts noliktavas turētājs Latvijas Republikā, persona, kas ieved vai saņem no citas dalībvalsts ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau ir nodotas patēriņam, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs.

Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana):

Naftas produkti, kuriem piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi (degvieleļļa, ko izmanto par kurināmo) vai kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa tiek iezīmēti (marķēti):

Iezīmēšana (marķēšana) galvenokārt attiecās uz dīzeļdegvielu, petroleju, tās aizstājējproduktiem un komponentiem.

Marķētos naftas produktus ir atļauts:

Atļauts neiezīmēt naftas produktus, kurus piegādā kuģiem un gaisa kuģiem, kuri kursē starptautiskajās līnijās.

Nodrošinājuma veidi

Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto nodokļa maksāšanas kārtību, nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.

Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:

Par nodrošinājumu var izmantot: