Akcīzes nodoklis dabasgāzei

Dabasgāze ir no ogļūdeņražiem sastāvoša gāze, kas veidojusies un uzkrājusies Zemes garozā. Tās galvenā sastāvdaļa ir metāns un 0—20 % citi ogļūdeņraži. Dabasgāze ir viena no galvenajām tautsaimniecībā izmantojamām deggāzēm. Tai salīdzinot ar citiem kurināmā veidiem, priekšrocība ir samērā zemā cena un tas, ka to sadedzinot, nerodas gandrīz nekādi izmeši. Dabasgāze kā enerģijas avots ir izmantojama daudzās nozarēs – ēku siltumapgādē, elektroenerģijas, būvmateriālu un pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā un daudzās citās jomās.

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru:

  1. izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;
  2. izmanto divējādi - gan par kurināmo, gan citiem mērķiem, kas nav izmantošana par degvielu vai kurināmo, kā arī izmantošanu ķīmiskai reducēšanai, elektrolītiskos vai metalurģijas procesos;
  3. izmanto mineraloģiskiem procesiem;
  4. izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei;
  5. izmanto rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei.
Akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei, EUR
Preču nosaukums01.01.2015.
Dabasgāze (ja izmanto par kurināmo), par 1000 m317,07
Dabasgāze (ja izmanto par degvielu), par 1000 m399,60