Akcīzes nodoklis naftas izstrādājumiem

Pamatstruktūra naftas produktu akcīzes nodokļa noteikšanai ES Kopienā tika izveidota 1992. gadā. Šis nodoklis ir specifiskais akcīzes nodoklis, t. i., to aprēķina par 1000 litriem vai 1000 kilogramiem produkta. Ar akcīzes nodokli apliekamie naftas produkti ir svinu saturošs benzīns, bezsvina benzīns, gāzeļļa, smagā kurināmā degviela, sašķidrināta naftas gāze, metāns un petroleja. Ar nodokli apliekami naftas produkti tiek iedalīti pēc to izmantošanas veida: realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai divējādi (t.i. par izmantoti un paredzēti realizācijai vienlaicīgi) vai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.

Akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem, EUR
Preču nosaukums01.01.2015.
Svinu nesaturošs benzīns, par 1000 litriem411,21
Svinu saturošs benzīns, par 1000 litriem455,32
Dīzeļdegviela (gāzeļļa), petroleja, par 1000 litriem332,95
Benzīna un etilspirta maisījums, ja absolūtā spirta saturs gala produktā no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma, par 1000 litriem123,36
Dīzeļdegvielas un rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēkļu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas maisījums, ja rapšu sēklu eļļas vai biodīzeļdegvielas saturs gala produktā 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocenti, par 1000 litriem332,95
Rapšu sēklu eļļa (izmanto par degvielu vai kurināmo) un biodīzeļdegviela, ja tā pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, par 1000 litriem0
Degvieleļļa (mazuts), par 1000 kg15,65
Naftas gāzes, par 1000 kg161
Naftas gāzes, kuru izmanto par kurināmo, par 1000 kg0
Dīzeļdegviela, degvieleļļa un petroleja, kuru izmanto par kurināmo, par 1000 litriem56,91
Dīzeļdegviela, degvieleļļa un petroleja, ja rapšu sēklu eļļas vai no rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas saturs gala produktā ir vismaz 5 procenti no kopējā produktu daudzuma, kuru izmanto par kurināmo, par 1000 litriem21,34
Dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un ja tos izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, par 1000 litriem50*

* dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, ja tā tiek iezīmēta (marķēta) un ja to izmanto lauksaimniecības tehnikā akcīzes nodokļa likmi 50 EUR par 1000 litriem piemēro no 2015. gada 1.jūlija

Ņemams vērā fakts, ka uz biogāzi un citiem bioloģiskas izcelsmes gāzveida ogļūdeņražiem, oglēm, kūdru vai citiem līdzīgiem cietiem produktiem akcīzes nodoklis netiek piemērots.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, akcīzes nodoklis naftas produktiem 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis vairāk kā 202 miljonus eiro.