Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem

Eiropas Savienības direktīvas paredz noteiktus produktus un produktu grupas, kurām piemērot akcīzes nodokli. Alkoholiskie dzērieni ir plaša patēriņa prece, kura nav pirmās nepieciešamības, tam dēļ tiem tiek piemērots akcīzes nodoklis. Latvijas Saeimas 2004. gadā apstiprināts likums „Par akcīzes nodokli” paredz aplikt ar nodokli šādus alkoholiskos dzērienus:

  1. alus;
  2. vīns
  3. raudzētie dzērieni;
  4. starpprodukti;
  5. pārējie alkoholiskie dzērieni, kā piemēram, spirts un citi alkoholiskie dzērieni
Akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, EUR
Preču nosaukums01.01.2015
Vīns, par 100 litriem64,03
Pārējie raudzētie dzērieni, par 100 litriem64,03
Starpprodukti (līdz 15%), par 100 litriem64,03
Starpprodukti (virs 15% un līdz 22%), par 100 litriem99,60
Spirts un pārējie alkoholiskie dzērieni, par 100 litriem absolūta spirta1337,50
Alus (par katru absolūtā spirta tilpumprocentu), par 100 litriem3.10*
Alus (par katru absolūtā spirta tilpumprocentu), par 100 litriem1,55**

*ne mazāk kā EUR 5.69 par 100 litriem alus

**mazajām alus darītavām par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 000 hektolitriem,bet ne mazāk kā EUR 5.69 par 100 litriem alus

Alkoholisko dzērienu interpretācija likuma ietvaros

Par alu uzskatāms raudzēts alkoholisks dzēriens, kurš pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, kurā absolūtā spirta daudzums pārsniedz 0,5 tilpumprocentus un kurš tiek klasificēts Kombinētās nomenklatūras I pielikumā 2206.preču pozīcijā.

Par vīnu uzskatāms:

  1. negāzēts vīns — produkts, kas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;
  2. dzirkstošais vīns, kas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, ja faktiskais spirta daudzums tajā pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

Par raudzētajiem dzērieniem uzskatāmi:

  1. negāzēti raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu un alu), kuru faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;
  2. dzirkstošie raudzētie dzērieni — produkti (izņemot vīnu un alu), kuru faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā.

Par starpproduktiem uzskatāmi produkti (izņemot vīnu un raudzētos dzērienus), kuru pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un faktiskais spirta daudzums tajos pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procentu no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta kopsavilkuma par budžeta ieņēmumu daļas izpildes statistiku, akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem 2015. gada pirmajos sešos mēnešos budžetā ienesis gandrīz 73 miljonus eiro.