Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma (23 %)

Saimnieciskā darbība tiek aplikta ar īpašu nodokli, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja ienākumiem. Šai personai ir arī jāveic grāmatvedības uzskaite un nodokļu apmaksa saskaņā ar īpašiem noteiktumiem.

Nodoklis tiek aprēķināts un grāmatvedība tiek veikta, ievērojot sekojošus noteiktumus:

  1. Nodokli reģistrē, sākot saimniecisko darbību;
  2. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, izmantojot esošo 23 % nodokļa likmi, apliek ienākumu no saimnieciskās darbības, kuru pieņem kā ieņēmumu un ar to saņemšanu saistīto izdevumu starpību;
  3. Saimnieciskās darbības veicējs veic grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un grāmato gan ieņēmumus, gan izdevumus;
  4. Līdz 15.martam, 15.jūnijam, 15.augustam un 15.novembrim pārskaita nodokļa avansa naudas summas;
  5. Nodokli piemēro saskaitošā kārtībā par kalendāra gadu, aizpildot un nosūtot Vasts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam;
  6. Saskaitošā kārtībā aprēķināto nodokli ieskaita budžetā 15 dienu periodā no deklarācijas nosūtīšanas dienas globālajā tīmeklī VID mājaslapā attiecīgajos valsts budžeta ieņēmumu kontos. Ja summētais nodokļa aprēķins ir lielāks par EUR 640, saimnieciskās darbības veicējs to var ieskaitīt budžetā trijos maksājumos – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, ieskaitot katru reizi trešo daļu no šīs summas;
  7. Saimnieciskās darbības ienākumam drīkst attiecināt neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

Saimnieciskās darbības veicējs, kas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, ne vēlāk kā līdz 16.jūnijam ieskaita budžetā nodokli EUR 50 summā, ja taksācijas gadā nav saņemts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja izveidotā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nesasniedz EUR 50.

Saimnieciskās darbības veicēji ir tiesīgi nemaksā minimālo nodokli sekojošos gadījumos:

  1. Minimālā nodokļa ieskaitīšana budžetā nav paredzēta tiem nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par padotajiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu;
  2. Minimālo nodokli nav nepieciešams maksāt par sākuma jeb pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par sekojošo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Sīkāk par IIN iemaksām saistībā ar saimnieciskās darbības veikšanu var iepazīties VID mājaslapā sadaļā “Nodokļi” – “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”.