Patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu

Saimnieciskās darbības veicēji var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas īpašā kārtībā - kā patentmaksu. Pērkot patentu saimnieciskajai darbībai, persona pārstaj maksāt šos nodokļus un tā vietā maksā fiksētu patentmaksu.

  1. Reģistrācijas pieprasījumu s.d. veicējs iesniedz 10 darbdienu laikā pirms vēlamā patentmaksas īstenošanās datuma.
  2. Ministru kabinets paredz profesiju grupējumu, kurās saņemot ienākumu iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas var maksāt patentmaksas veidā. Šajā sarakstā ietilpst fotogrāfi, videooperātori, sadzīves pakalpojumi sniedzēji (šuvēja, pulksteņu meistars, kurpnieks u.c.), amatnieki (stiklinieks, kokgriezējs u.c.) un daudzas citas profesijas.
  3. Patentmaksas maksātājam nav atļauts nodarbināt personas bez sevis, un ieņēmumi nedrīkst būt lielāki par EUR 50 000 gada laikā.
  4. Ja persona nodarbojas ar vairākiem saimnieciskās darbības veidiem, patentmaksa tiek maksāta tikai par amatu ar augstāku patentmaksu.
  5. Ir iespēja izvēlēties - patentmaksu ieskaitīt budžetā par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Jaatceras, ka patentmaksas maksājuma termiņš nedrīkst būt īsāks kā viens kalendāra mēnesi.
  6. Patentmaksas summas atsevišķiem saimnieciskās darbības veidiem ir paredzētas Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1531 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri”.
  7. Patentmaksas maksātājs ieņēmumos paredz tikai saimnieciskās darbības ieņēmumus.
  8. Patentmaksu samaksā internetā VID mājaslapā norādītajos valsts budžeta ieņēmumu kontos divu darbdienu periodā pēc iesnieguma par patentmaksas maksāšanu nodošanu VID.
  9. Saimnieciskās darbības ienākumam nedrīkst piemērot gada neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.