Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu

Saimnieciskās darbības veicēji var ne tikai nopirkt patentu savai darbībai, bet arī reģistrēties samazinātās patentmaksas maksāšanai, ja paša persona un tās darbība atbilst īpašiem noteiktumiem.

Likumā paredzēto samazināto patentmaksu drīkst, ja izpildās zemākminētie nosacījumi:

  1. Pienākas vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi);
  2. Saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nesasniedz EUR 3000;
  3. Nav fiksētā nodokļa vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs (maksā nodokli 23 %);
  4. Nenodarbina citas personas;
  5. Nav algas nodokļa maksātājs.

Samazinātā patentmaksa tiek ieksēta saskaņā ar sekojošiem noteikumiem:

  1. Samazinātās patentmaksas maksātājs ir tiesīgs neiesniegt gada ienākumu atskaiti un tajā nenoradīt ienakumus, par kuriem tika samaksāta patentmaksa;
  2. Samazināto patentmaksu var maksāt par 6 kalendāra mēnešiem vai 1 kalendāra gadu. Nav iespējams maksāt par periodu, kas ir mazāks par 6 menešiem;
  3. Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro vai 9 eiro par pusgadu.

Pēc samazinātās patentmaksas reģistrācijas VID tās maksātājam isniedz dokumentu, kas apstiprina viņa tiesības izmantot šāda veida patentu.

Samazinātās patentmaksas maksātājam nav nepieciešams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un tajā netiek norādīti ieņēmumi, par kuriem ir maksāta patentmaksa.

Samazināto patentmaksu ieskaita budžetā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Samazinātās patentmaksas maksājuma termiņš nav mazāks par sešiem kalendāra mēnešiem.

Lēmums par samazinātās patentmaksas reģistrāciju tiek pieņemts piecu darbadienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža. Par lēmumu tiek ziņots vienas darbadienas laikā ar pasta, e-pasta vai elektroniskās deklarācijas sistēmas palīdzību.