Debitoru/kreditoru uzskaite un kontrole

Debitoru parādu pārvaldīšanas ārpakalpojums ir efektīva metode uzņēmuma kredītrisku mazināšanai, jo tā nodrošina maksājumu iekasēšanu no debitoriem maksimāli ātrā, savlaicīgā un disciplinētā veidā, tajā pašā laikā saglabājot debitoru lojalitāti pret Jūsu uzņēmumu.

Saņemot šo pakalpojumu, Jūs nododat lielāko daļu no rutīnas laikietilpīgajiem darbiem ar debitoru parādiem mūsu kompānijas augsti kvalificēto speciālistu rokās. Taču vienlaicīgi jūs saglabājat arī iespēju precīzi kontrolēt un pārvaldīt savas naudas iekasēšanas procesus.

Kompāniju attieksme pret maksājumu administrēšanas ārpakalpojumiem nereti ir piesardzīga, jo daudzi uzskata, ka informācijas nekorekta pasniegšana vai trešās personas iesaistīšanās procesā var izraisīt negatīvu reakciju no debitora puses. Mēs piedāvājam jau sadarbības sākumā skaidri noteikt, kuras personas – Klienta vai SIA Grāmatvedības– vārdā notiks saskarsme ar jūsu klientu.

SIA Grāmatvedība piedāvā klientiem:

  1. Topošā partneru pārbaude jebkurā sadarbības posmā (veicot pārrunas, brīdī, kad tiek slēgts līgums un turpmākajās darba attiecībās ar klientu);
  2. Sadarbības partneru uzņēmumu monitorings, izmantojot partneruzņēmumu datu bāzes;
  3. Algoritmu implementēšanas izveide Jūsu uzņēmumā darbam ar debitoru parādiem;
  4. Darba organizēšana un uzlabošana ar ārējā inkaso palīgrīkiem;
  5. Ietiekumi par ārējo informatīvo avotu visizdevīgāko pielietošanu;
  6. Preču realizēšanas vai pakalpojumu sniegšanas dokumentālā formalizācija;
  7. Esošo dokumentu izveidošana un labošana.