Nodokļu aprēķināšana, optimizēšana

Bieži vien uzņēmumu vadītājus pārņem šaubas par nodokļu pareizu aprēķināšanu un savlaicīgu samaksu, lai nerastos nokavējuma naudas. Algot nodokļu speciālistu mikro un maziem uzņēmumiem ir dārgi un ne pilnībā lietderīgi. Mēs, SIA Grāmatvedība, piedāvājam nodokļu konsultācijas un palīdzību. Ir svarīgi nodokļus aprēķināt pareizi, lai tie netiktu pārmaksāti, lai neveidotos riski nodokļu administrējošo institūciju uzrēķiniem, kas parasti ir kritiski mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai turpinātu savu saimniecisko darbību. Nodokļu nepareizas aprēķināšanas un uzskaites rezultāts var parādīties arī pēc ilgāka laika, kas uzņēmumam soda naudās var maksāt divtik, ja laicīgi netiek novērstas visas nepilnības.

Izplatītākie nodokļu konsultāciju temati:

  1. Nodokļu aprēķināšana un optimizēšana;
  2. Izmaiņas likuma normās un aprēķināšanas kārtībā;
  3. Deklarāciju, atskaišu iesniegšana un izveide Valsts ieņēmumu dienestam;
  4. Sagatavošanās nodokļu revīzijai;
  5. Grāmatvedības kārtošana.

Mēs piedāvājam:

  1. Konsultācijas par dažādu nodokļu uzskaiti, aprēķināšanas un maksāšanas kārtību;
  2. Palīdzam aizpildīt nodokļu deklarācijas;
  3. Veicam nodokļu pārbaudi uzņēmumā par iepriekšējiem periodiem, nosakot uzskaites un aprēķināšanas atbilstību Latvijas Republikas nodokļu likumdošanai.

Pirms VID nodokļu revīzijas, nodokļu speciālists vai auditors var veikt auditu uzņēmumā, lai konstatētu, vai nodokļi kompānijā aprēķināti un nomaksāti pareizi. Ja tiek atklātas pieļautās kļūdas nodokļu aprēķinos, tad tās var likvidēt laikā – pirms uzņēmumā ierodas VID darbinieki jeb revidenti.

Nodokļu speciālists var konsultēt arī VID nodokļu audita laikā, aizstāvot Jūsu uzņēmuma intereses un sagatavojot paskaidrojumus par nodokļu piemērošanu un maksāšanu.

Ja VID nodokļu audits, kurā konstatētas kļūdas nodokļu aprēķinos, jau noticis, tad nodokļu konsultants var būt jūsu uzņēmuma pārstāvis, kurš risina strīdus ar Valsts ieņēmumu dienestu, sagatavo vajadzīgos dokumentus, sniedz paskaidrojumus utt. Vajadzības gadījumā nodokļu konsultants var pārstāvēt arī jūsu uzņēmumu tiesā.

SIA Grāmatvedība iesaka nodokļu konsultācijas un optimizēšanu veikt jau no uzņēmuma pirmās darbības dienas un visu turpmāko laiku, lai nebūtu jāsaskatās ar VID auditu un liekām izmaksām.

Mūsu uzņēmums Jums var palīdzēt atrast veidu, kā nodokļos maksāt optimālās naudas summas, nenonākot pretrunās ar valsts likumdošanu un Valsts ieņēmumu dienestu.