Darbs ar revidentiem

SIA Grāmatvedība piedāvā individuālu sadarbību gan ar iekšējā audita revidentiem, gan Valsts ieņēmuma dienesta ierēdņiem. Protams, sadarbība ar valsts ierēdņiem nebūs tik cieša un patīkama, kā ar citu uzņēmumu revidentiem.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi Jūsu uzņēmumam:

  1. Partnerības līmenī piesaistīt zvērinātu revidentu vai iekšējo auditoru, apspriest nozares riskus un prioritātes, iekšējo kontroļu un dokumentācijas pārbaude, kā arī atsevišķu jautājumu apspriešana;
  2. Grāmatvedības ierakstu pārbaude un atbilstība politikas standartiem un likumu prasībām;
  3. Krāpšanas kļūdu novēršana un brīdināšana par riska zonām;
  4. Pēc revīzijas pārbauda ieteiktās procedūras un sistēmas;
  5. Nodokļu aprēķinu pārbaude, iesniegto deklarāciju un atskaišu pareizības pārbaude kā arī revidenta ieteikumi turpmākai darba gaitai;
  6. Citi pakalpojumi.