Kam jāveic degvielas uzskaite

Komersanti, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros lieto vieglo transportlīdzekli un saskaņā ar "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa” likumu maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, ik mēnesi veic konkrētā transportlīdzekļa izlietotās degvielas uzskaiti.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis tiek maksāts par komersanta īpašumā vai turējumā reģistrētu, uz darba līguma pamata izmantotu vai no fiziskas personas patapinātu vieglo transportlīdzekli, kurš ir paredzēts pasažieru vai viņu bagāžas pārvadāšanai, ar ne vairāk kā 9 sēdvietām un tas ir reģistrēts kā vieglais automobilis, vieglais pasažieru automobilis, vai vieglais pašlietojuma automobilis. Tāpat, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,000 kg, kas ir reģistrēti kā kravas furgoni un tam ir vairāk kā 3 sēdvietas.

Degvielas uzskaites mērķis

Saskaņā arī likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, tajos mēnešos, kad uzņēmums par automašīnu maksā vieglo transportlīdzekļu nodokli vai tas, saskaņā ar “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu” likumu, ir atbrīvots no tā maksāšanas, šīs automašīnas degvielas iegādes izdevumi var tikt iekļauti saimnieciskās darbības izdevumos. Degvielas iegādes izdevumu uzskaite tiek organizēta pamatojoties uz faktisko nobraukumu katrā mēnesī saskaņā ar uzņēmuma noteikto degvielas patēriņu uz 100 kilometriem. Taču, šī nodokļu maksātāja degvielas patēriņa norma uz 100 kilometriem nedrīkst pārsniegt izgatavotājrūpnīcas noteikto degvielas patēriņa normu pilsētas vidē vairāk nekā par 20%.

Gadījumā, ja uzņēmums, pamatojoties uz patapinājuma līgumu, lieto fiziskai personai piederošu vieglo automašīnu ne vairāk kā 15 dienas viena mēneša ietvaros, tad tas drīkst savās izmaksās iekļaut tikai tādus transportlīdzekļa uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus (tajā skaitā degvielas izdevumus), kas ir tieši saistīti ar tā saimniecisko darbību tikai tajā laika periodā, kad transportlīdzeklis ticis patapināts.

Degvielas uzskaites reģistrs

Uzņēmuma grāmatvedība katru mēnesi aizpilda degvielas uzskaites reģistru. Tā mērķis ir nodrošināt skaidru un patiesu saimnieciskās darbības nolūkos iztērētās degvielas uzskaiti. Papildus degvielas uzskaites reģistram, katru no izbraukumiem ir jāpamato ar attiecīgu attaisnojuma dokumentu, piemēram, pavadzīmi, vai komandējuma rīkojumu, ka arī ceļazīmi vai maršruta lapu. Degvielas uzskaites reģistrs fiksē šādu informāciju:

Tāpat, degvielas uzskaites reģistra ietvaros tiek aizpildīta uzskaites tabula, par iegādātās degvielas daudzumu un tās vērtību. Uzskaites tabula sastāv no šādām iedaļām: