Grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas

Grāmatvedības konsultācijas

Grāmatvedības konsultācijas un pakalpojumi ir uzņēmuma SIA Grāmatvedība galvenais darbības virziens.

Grāmatvedības konsultēšana dod iespēju izvairīties no dažāda veida kļūdām, kas veiktas pārskatu dokumentācijā, kā arī samazināt iespēju saskarties ar problēmām ar valsts institūcijām.

Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi:

 1. Konsultēšana par grāmatvedības vešanas jautājumiem, ņemot vēra Latvijas Republikas reglamentējošo likumdošanu un prasības, kā arī starptautisko grāmatvedības (finanšu pārskatu) ES standartu;
 2. Palīdzība grāmatvedības datorprogrammas izvēlē, uzstādīšanā un apmācīšanā;
 3. Grāmatvedības dokumentu izveide, labošana, kļūdu koriģēšana;
 4. Iekšējo kontroļu izveide, uzraudzība, kontrole un dokumentu aprites sekmīga veidošana;
 5. Konsultēšana uzņēmumu vadības jautājumos, grāmatvedības politikas koriģēšana pēc vadības vēlmes, kā arī konsultācijas saistībā ar VID un citām valsts iestādēm;

Sekot līdzi likumu grozījumiem un grāmatvedības jaunumiem mēdz būt nogurdinoši un aizņemt daudz laika uzņēmumu vadībai. Ja ir interese to darīt, tad bieži vien vadītājiem ir citi un svarīgāki iekdienas pienākumi, kas var novest pie kļūdām, soda naudām un saķeršanos ar valsts iestādēm. Ar Sia-grāmatvedības profesionālo komandu Jūsu uzņēmums būs drošās rokās un pasargāts no bargajām institūcijām.

Finanšu konsultācijas

SIA Grāmatvedība sniedz finanšu, stratēģiskās un ekonomiskās konsultācijas uzņēmumu vadībai, kura grasās pieņemt svarīgus lēmumus, piemēram, par ražosanas apjoma palielināšanu, ieiešanu citos tirgos, uzņēmumu pirkšanu vai pārņemšanu un citus.

Mūsu piedāvātie finanšu konsultēšanas pakalpojumi:

 1. Budžeta veidošana un īstenošana – kopā ar uzņēmuma vadību tiek izstrādās nākamais budžets (parasti nākamajam pusgadam vai gadam) un sekots tam līdzi;
 2. Uzņēmuma analīze – pakalpojumi kā finanšu analīze, izmaksu struktūra, debitoru politika u.c.;
 3. Stratēģijas plānošana – īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiskais plāns;
 4. Tirgus izpēte – konsultācijas produkcijas virzīšanā, importēšanā un eksportēšanā, darbaspēka jautājumos;
 5. Pārstāvēšana kredītiestādēs – jautājumu kārtošana bankā vai citā kredītiestādē sakarā ar nepieciešamo pakalpojumu;
 6. Pārstāvēšana kredītiestādēs – jautājumu kārtošana bankā vai citā kredītiestādē sakarā ar nepieciešamo pakalpojumu;
 7. Biznesa plāna veidošana – Jūsu uzņēmums vēlas paplašīnāties, bet trūkst informācijas kur un kā – šajā situācijā Sia-grāmatvedības izstrādātais biznesa plāns liks saprast stiprās un vājās puses Jūsu idejai;
 8. ES fondu finansējuma piesaiste – finansējuma piesaistījumam nepieciešama dokumentu kārtošana un konsultācijas ar attiecīgajām valsts iestādēm, to Jums nodrošinās mūsu uzņēmums;
 9. Naudas līdzekļu pārvaldīšana – uzņēmuma līdzekļu kontrole pēc izstrādātā budžeta;

Ja Jūsu uzņēmumam ir padomā jau kādas ar finansējumu saistītas darbības – tirgus paplašināšanās, produkcijas apjoma palielinājums, investīciju piesaiste vai kas cits, SIA Grāmatvedība ar lielāko prieku sniegs augstākminētos pakalpojumus ar labāko kvalitāti Jūsu biznesam.

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu apkalpošana un plānošana ir pakalpojums, ko SIA Grāmatvedība piedāvā fiziskām un juridiskām personām. Mūsu darbinieki ir labi informēti nodokļu sfērā un regulāri seko normatīvo aktu grozījumiem. Šī iemesla un gadu krātās pieredzes dēļ spēsim nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu Jums vai Jūsu biznesam. Aptversim visus Latvijas likumdošanā esošos nodokļus, it īpaši uzņēmumu ienākuma nodokļa, pievienotās vērtības nodoļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa jautājumos.

Mūsu piedāvāti nodokļu konsultēšanas pakalpojumi:

 1. Nodokļu konsultācijas ikdienā – jautājumu un problēmsituāciju risināšana ikdienas darbā veicot darījumus. Mūsu uzņēmums sniegs konsultāciju nodokļu optimizēšanā pie katra konkrētā darījuma, lai samazinātu nodokļu izmaksas;
 2. Riska zonu pārbaude – ja sagaidāma Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu revīzija, šis pakalpojums palīdzēs atrast un novērst potenciālos riskus izvairoties no soda naudām;
 3. Jautājumu risināšana ar VID – bieži vien ir sarežģītas situācijas, kurās ir viegli nokļūdīties. Sia-grāmatvedība pieprasīs informāciju vai rakstveida uzziņu par dažādākajiem nodokļu jautājumiem;
 4. Nodokļu konflikti – to risināšana un palīdzība tiesas procesā, ja tas nepieciešams;
 5. Nodokļu strukturizēšana – SIA Grāmatvedība sniedz pakalpojumus nodokļu plānošanā gan esošiem, gan nākotnes darījumiem, mazināt nodokļu slogu atkarībā no Jūsu uzņēmuma industrijas.
 6. Nodokļu audits – līdzīgi kā Valsts ieņēmumu dienests veiktu revīziju pie Jums, SIA Grāmatvedība izskatīs iespējamās vietas, kur nodokļi aprēķināt kļūdaini.