Klienta pārstāvniecība VID

Jebkura saskare un gaidāmā pārbaude Jūsu uzņēmumā rada satraukumu gan vadībai, gan pārējiem uzņēmuma darbiniekiem. SIA Grāmatvedība spēs palīdzēt risināt problēmsituācijas un vest sarunas ar nozīmigākajām valsts iestādēm grāmatvedības un nodokļu jautājumos un pārstāvēt Jūsu uzņēmumu. Sia-grāmatvedība strādā pieredzējuši darbinieki, kuri ikdienā saskārušies ar VID darbību un spēs pārbaužu vai revīzijas laikos radīt mazākos iespējamos zaudējumus Jūsu uzņēmumam.

Visbiežāk kompānijas nonāk saskarē ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Mēs, Sia-grāmatvedība, piedāvājām pārstāvēt konkrētas Jūsu intereses VID un atkarībā no situācijas sniegsim nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju. Biežak sastopamie gadījumi:

  1. Jautājumi par nodokļu atskaitēm un deklarācijām;
  2. Nodokļu revīzijas jeb audita procesa laikā (sarunas ar VID darbiniekiem un citi pakalojumi);
  3. Tematiskās pārbaudes (iekļaujam tēmas – darba devēji un darbinieki, tirdzniecība, datu salīdzināšana, grāmatvedības uzskaite, skaidrās naudas darījumi un citi pakalpojumi) ;
  4. VID pieprasīto jautājumu kompetenta atbildēšana (gan mutiski, gan rakstiski).

Mūsu uzņēmums spēs arī nodrošināt pārstāvniecību Uzņēmumu reģistrā (UR), Statistikas pārvaldē (SP) un citās iestādēs.

Svarīgi atcerēties, lai nodokļu revīzijas process izdotos sekmīgs, uzņēmuma vadībai nepieciešams iepriekš paziņot par tās uzsākšanas laiku SIA Grāmatvedības komandu, un datu vai dokumentu gadījumā bez vilcināšanās brīdināt.